Die Dood Is Altyd Moeilik

sadboy

Deur Lana Theron

Die afsterwe van ‘n geliefde is baie traumaties vir ‘n kind van enige ouderdom. Die tydperk direk na die afsterwe is kritiek en kan bepaal hoe kinders in die toekoms dood hanteer. Vir dié rede is dit belangrik dat ouers/geliefdes dit effektief hanteer.
Hier volg ‘n paar wenke oor hoe om emosionele reaksies van kinders te hanteer na ‘n afsterwe:
Om vir ‘n kind te sê dat ‘n geliefde oorlede is, is ‘n baie moeilike taak. Die persoon wat die nuus bekend maak moet die kind se ouderdom en ontwikkelingsvlak in gedagte hou – wees bewus van wat is aanvaarbaar om met die kind te deel. Wanneer die kind vertel word, gebruik verstaanbare woorde, wees eerlik en vertel die kind dat die person dood is, moenie kinders verwar deur te sê die persoon slaap of kuier in die hemel ens. nie. Gee die kind die geleentheid om vrae te vra, antwoord eerlik en ouderdom gepas. Gee net soveel besonderhede soos gevra word.
Terapie is nie gepas DIREK na ‘n kind uitgevind het van ‘n geliefde se afsterwe nie. Net soos grootmense het kinders ‘n tydjie nodig om te verwerk wat gebeur het. Terapie is wel voordelig na ‘n paar dae of na die begrafnis wanneer kinders moet aanpas in hul nuwe “normaal”.
Almal reageer verskillend as hul iemand afstaan aan die dood. ‘n Breë spektrum reaksies is normaal vir kinders, sommige kinders is baie emosioneel en ander wys geen reaksie nie. Maak nie saak wat die reaksie is nie, kinders moet die spasie en tyd gegun word om hul emosies (wat dit ookal mag wees) uit te druk.
Na die afsterwe van ‘n geliefde het kinders die ondersteuning en liefde nodig van familie en vriende. Die dood kan baie ontstellend wees vir grootmense, maar tot ‘n mate is dit belangrik vir kinders om te sien hoe die rouproses werk in hul kultuur. As die primêre versorgers nie na kinders kan omsien in hierdie tyd nie, moet kinders verkieslik by ander geliefdes wees.
As die oorsaak van die persoon se dood geweldadig was, verseker die kind dat hulle veilig is, wees ook versigtig met die hoeveel besonderhede wat gedeel word waar die kind dit kan hoor.
Berei kinders voor vir die begrafnis, hoe alles gaan verloop en wat hul kan verwag. Gee kinders opsies om deel te neem aan verigtinge, laat hulle seker wees van wat hulle kan verwag as hulle deelneem en ook as hulle nie.
Ouer kinders en tieners moet ‘n keuse hê oor hoe hulle wil rou en oor watter emosies hulle wil uitdruk. Sommige kinders sal wil besig bly om hul aandag af te trek en ander sal verkies om alleen te wees.
Wees bewus van hoe kinders se ouderdom en ontwikkelingsvlak hul ervaring van die dood beïnvloed. Kinders verstaan eers dat dood permanent is tussen die ouderdomme van 6 en 9.
Jonger kinders se reaksie tot die dood van ‘n geliefde is baie keer meer fisies (bed natmaak, terugslae in spraak, fisiese simptome, optree soos ‘n baba ens). Ouer kinders reageer baie meer emosioneel deur te onttrek, te rebelleer, hulself in gevaar te sit, ens.
Om mee af te sluit moet grootmense onthou die dood is traumaties vir kinders van alle ouderdomme. Kinders kort ook vertroosting en versekering van liefde en ondersteuning om hul gerus te stel in tye van hartseer.

Related posts

Leave a Comment